13.12.2021 22:59
Turun Riennon Taitoluistelu ry

Suoritamme koronapassin tarkastuksia

Turun kaupungin sisäliikuntapaikkojen käyttö seuratoiminnassa 10.12.2021 alkaen, koskee jäähalleja ja oheistiloja

 • Koronapassi on pakollinen kaikille 16 vuotta täyttäneille (pois luettuna kahden ylimmän sarjatason joukkueurheilijat sekä SM-tason yksilöurheilijat)
 • Seura vastaa koronapassin tarkastamisesta järjestämänsä toiminnan osalta. Velvoite koskee kaikkea seuran järjestämää toimintaa (mm. harjoitukset, näytökset, tapahtumat) sisäliikuntapaikoilla osallistujamäärästä riippumatta. Tapahtumissa koronapassia ei edellytetä kyseisen liikuntapaikan työntekijöiltä, valmentajilta, huoltajilta, toimitsijoilta eikä talkooväeltä.
 • Sisäliikuntapaikkojen käyttö on mahdollista vain koronapassin avulla. Rajoitukseen ei sovelleta minkäänlaisia poikkeuksia.
 • Koronapassia edellytetään kaikilta tilassa oleskelevilta, myös harrastuksiin osallistuvien lasten vanhemmilta.

Koronapassi on voimassa, kun on

 • saanut 2 rokotetta tai
 • sairastanut koronan tai
 • negatiivinen testitulos

Koronapassin lukeminen sujuu nopeammin, jos passi on jo valmiiksi avattu puhelimeen ennen tarkistusta tai vaihtoehtoisesti tulostettuna paperille.

Käytäntö koronapassin tarkistamisesta 16 vuotta täyttäneiltä

 • Muodostelmaluistelussa harjoitusta seuraavien passien tarkistajiksi seura on valtuuttanut jäävahdit. Suosittelemme, että luistelijoiden harjoituksissa ei ole lainkaan yleisöä.
 • Yksinluistelussa ryhmän valmentaja tarkistaa passit luistelijoilta ja tarvittaessa pienten luistelijoiden huoltajilta. Jotta valmentajat pystyvät keskittymään valmennustyöhön, suosittelemme, että luistelijoiden harjoituksissa ei ole lainkaan yleisöä.
 • Luistelukoulussa ja harrastetunnilla jäähalliin tulevien koronapassin tarkistavat luistelukoulun ohjaajat.
 • Aikuisten harrasteryhmässä passin tarkastuksen suorittaa valmentaja.
 • Koronapassin tarkastajana voi toimia myös muu seuran valtuuttama henkilö.
 • Seuramme vastaa niiden henkilöiden koronapassien tarkastamisesta, jotka saapuvat jäähalliin oman seuramme järjestämän toiminnan takia.

Muita TRT:n ohjeita

 • Suosittelemme, että luistelukoululaiset ja muut pienet luistelijat tulevat harjoituksiin varusteet valmiiksi puettuina.
 • Kaikki yli 12-vuotiaat käyttävät jäähallin sisätiloissa kasvomaskia muutoin kuin urheilusuorituksen aikana.
 • Harjoituksiin ei saa tulla sairaana.
 • Jokainen huolehtii hyvästä käsihygieniasta.
 • Harjoitukset suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman hyvin turvavälit säilyttäen ja välttäen ryhmien sekoittumista.